Bio-masa


Pored osnovnih proizvoda, iz svih pogona proizvodnje preradom drveta, dobijamo i biomasu – sečke, piljevine i kore od drveta,u količini od 6000 tona godišnje , što sopstvenim kapacitetima transportujemo do proizvođača drvenih briketa i iverice.SečkaBoks za sečku