Palete


20160407_153255Lager paletaPogon proizvodnje drvenih paleta je počeo sa radom 2005-e godine,osnivanjem firme.Od tada do danas ovaj pogon je pretrpeo znatan broj izmena,u pogledu opremljenosti i tehničkih karakteristika a sve u cilju dobijanja kvalitetnog proizvoda.

Pored standardnih 1200x800mm i industrijskih 1200x1000mm, u mogućnosti smo da proizvodimo i palete posebnih oblika i konstruktivnih karakteristika – po zahtevima kupaca.
Posedujemo i komoru za termičku obradu sirovine i gotovog proizvoda, što nam omogućava isporuku termo-tretiranih paleta po standardu ISPM 15, koji garantuje mikro-biološku ispravnost paleta i drvenog materijala. Ova komora se takođe koristi za zagrevanje i sušenje proizvoda i poluproizvoda, što nam omogućava rad u uslovima niskih temperatura, povećane vlažnosti itd.