Usluge


Pored proizvodnje, vršimo i sledeće usluge:

  • Transport robe
  • transport trupaca
  • Termičku obradu drvenog materijala(toplotno tretiranje) po standardu ISPM 15
    elipa

vozni park

20140128_145805WP_20161119_08_18_53_Pro